Certyfikaty

Ponieważ certyfikat ma na celu dać kupującemu gwarancję autentyczności dokonanego zakupu, postanowiliśmy przybliżyć wszystkim zainteresowanym jego specyfikę.

OPIS CERTYFIKATU:

 1. Lewy górny róg – zdjęcie (zmieniające się co jakiś czas) trofeusa lub innej ryby.
 2. Prawy górny róg – nazwa firmy z adresem i strona www.
 3. 1/3 wysokości na środku – napis CERTYFIKAT i jego numer.
 4. W treści podana jest ilość kupionych ryb danej odmiany/gatunku, układ płci (ryby dorosłe), wielkość, oraz data zakupu.
 5. Podana jest też informacja z jakiej dostawy pochodzą ryby (dzień, miesiąc i rok).
 6. Poniżej tekstu widnieje pieczęć i podpis osoby wystawiającej.
 7. Zmienia się też co jakiś czas kolor papieru, na którym wystawiany jest CERTYFIKAT.

Jaki jest sens CERTYFIKATU ?

 1. Certyfikat ma sens dopiero wtedy, gdy kupujący na swoje życzenie może mieć wgląd w oryginalne (lub kserowane) dokumenty potwierdzające fakt dostawy ryb bezpośrednio z Afryki.
 2. Dokumenty te to w kolejności :
  1. Kopia listu przewozowego (tzw. AWB)
  2. Dokumenty miejscowych  weterynarzy potwierdzające pochodzenie ryb.
  3. Dopuszczenie do obrotu na terytorium Unii Europejskiej wydane przez odpowiedniego lekarza weterynarii

„Tropheus” prowadzi dokładną ewidencję wystawianych certyfikatów.

Osoba kupująca ryby od kogoś, kto twierdzi, że posiada certyfikat wystawiony przez „Tropheus” może po prostu do nas zadzwonić i zweryfikować informacje sprzedającego, podając numer certyfikatu i odpowiadając na kilka pytań co do jego wyglądu.

Jesteśmy w stanie zweryfikować w ten sposób wiarygodność sprzedającego !!