Tropheus sp. Ikola

Populacja 11.1 wg P. Schupke (2003)
Dr Marta Mierzeńska

 

Używana nazwa: Tropheus sp. Ikola, Kaiser Moorii, Tropheus Kaiser II.

Rozmieszczenie: T. sp. Ikola występuje na wschodnim wybrzeżu Jeziora – jego występowanie rozpoczyna się na północ od wioski Ikola w Tanzanii, a kończy na południe od wioski Isonga

Odkrycie: Odmiana ta została odkryta przez Fainzilbera w połowie lat siedemdziesiątych.

Opis odmiany: Podstawową barwą tego trofeusa jest kolor czarno-brązowy niekiedy przechodzący w oliwkowy; ubarwienie to występuje na całej długości od pyska po 3,4 promień na płetwie grzbietowej i w tylnej części ciała. Pomiędzy tymi regionami w części centralnej występuje szeroki pas barwy słoneczno-żółtej- od płetwy grzbietowej aż po brzuch. Intensywność koloru tego pasa jest cechą zmienną, zależną od nastroju ryby. Niekiedy na żółtym pasie występować mogą oliwkowe przebarwienia lub ciemne plamy. Szerokość żółtego pasa jest zmienna u dwóch wariantów geograficznych. Ryby występujące bardziej na północ mają pas węższy, ryby występujące bardziej na południe ( w pobliżu wioski Ikola) mają pas szerszy- często sięgający aż po nasadę ogona. Płetwy są czarno-brązowe z wyraźną czerwoną obwódka na płetwie grzbietowej. Obwódka oka w górnej części jest czerwona w dolnej srebrno- niebieska. Tęczówka oka jest jasna.

 

Literatura:

  1. Schupke P.2003, AFRICAN CICHLIDS II, Tanganyika I, Tropheus, Wyd. A.C.S. Aqualog,
  2. Herrmann H.-J. 1996. Tanganyikan Cichlids. Wyd. Dähne Verlag GmbH. Aqualex.