Tropheus sp. Katoto

Populacja 8.8 wg P. Schupke (2003)
Dr Marta Mierzeńska

[pic]
Tropheus sp. Katoto . Fot. A. Zabawski

 

Używana nazwa: Tropheus „Katoto”

Rozmieszczenie: występowanie tej odmiany, jak twierdzi odkrywca, ogranicza się do kilku kilometrów na wschód od Mbete w Zambii

Odkrycie: Ta piękna barwna odmiana została odkryta dopiero w 1987 rok przez H. W. Diecknoffa. Tak późne odkrycie tej odmiany wynikało zapewne ze słabego zbadania wybrzeża w rejonie Mbete i ignorowania przez badaczy niektórych siedlisk.

Podobne kolorystycznie do T. sp. Katoto odnaleziono również w rejonie Mwerazi w Kongo. Ryby te jednak należą do innej linii. Przeprowadzone badania genetyczne T. sp. Katoto wykazały podobieństwo ich genomu do dwóch południowych linii T. sp. Chaitika i T. sp. Wampembwe.

Opis odmiany: Górna część tułowia Tropheus sp. Katoto jest barwy zielonkawej z delikatnym charakterystycznym jasno-czerwonym żyłkowaniem. Cała głowa wraz z pyskiem, gardzielą jest zabarwiona na kolor jasno winno-czerwony, obszary te są całe pokryte drobnymi niebiesko-zielonymi kropkami. Tęczówka oka ma wyraźne pomarańczowe obramowanie. Płetwa grzbietowa jest barwy jasno niebieskiej z czerwonawą podstawą i promieniami. Płetwy piersiowe i odbytowa maja zabarwienie niebieskawe z rozcieńczonym czerwonawym przebarwieniem. Płetwa ogonowa ciemna. Brzuszna strona jasna, czasami biaława. W zależności od nastroju dorosłe osobniki mogą tracić delikatne pionowe paski. W dolnej części tułowia występuje żółto-pomarańczowa plama, która nie posiada wyraźnego obrzeżenia.

Literatura

  1. Schupke P.2003, AFRICAN CICHLIDS II, Tanganyika I, Tropheus, Wyd. A.C.S. Aqualog,
  2. Herrmann H.-J. 1996. Tanganyikan Cichlids. Wyd. Dähne Verlag GmbH. Aqualex.