Jakie podłoże do Tanganiki ?

Jacek Krawczyk

 

Jak często słyszymy prośby o poradę, co zastosować do naszych zbiorników tanganikańskich.

Rady które tu zamieszczę kieruję w głównej mierze do akwarystów początkujących oraz tych którzy nie przykładają zbytniej wagi do składowych chemicznych wody zastosowanej do celów akwarystycznych. Zanim napiszę co mym zdaniem jest najlepszym materiałem musimy wyjaśnić sobie jedna kwestię.

Twardość wód jezior Tanganiki i Malawi w głównej mierze tworzą jony sodu, magnezu, potasu, wapnia, a dokładniej ich zawartości procentowe między sobą. Często wody te są określane jako sodowo-potasowo-wodorowęglanowe. Głównym czynnikiem powodującym twardość wody w Malawi są jony sodu i wapnia. Na twardość wody w Tanganice mają decydujący wpływ jony sodu, magnezu i potasu .

Zawartości podstawowych składników mających wpływ na twardość wody

( mg/l )

Tanganika Malawi

Sód do 64 do 21
Potas do 36 do 6,5
Wapń do 17 do 20
Magnez do 44 do 9

Z powyższego zestawienia widać wyraźnie że dominującym składnikiem mającym wpływ na twardość wody w jeziorze Tanganika są wzajemne proporcje jonów magnezu, sodu i wapnia.

Najczęściej polecanymi materiałami na podłoże do naszych zbiorników są różne odmiany marmurów, wapieni (tzw. skały węglanowe lub ich pochodne) oraz piachy rzeczne lub inne.

W wyżej wymienionych materiałach głównym czynnikiem mającym wpływ na twardość wody są zawarte w nich formy wapnia. Niektóre stosowane piaski mają bardzo znikomy wpływ na wartości chemiczne wody .Wskazane zatem jest zastosowanie takich materiałów na podłoże zbiorników Tanganikańskich, które by miały duża zawartość magnezu, reagującego z naszą wodą. Takimi skalami są DOLOMITY.

Dolomity są skałami pochodzenia chemicznego zbudowanymi przede wszystkim z dolomitu.

Tu jako ciekawostkę napiszę, że często stosowane przez nas wapienie mają zawartość dolomitu tylko do 10 % /za wyjątkiem wapieni dolomitycznych oraz dolomitu wapnistego/.

Mamy kilka odmian samego dolomitu występujących w Polsce ogólnie dostępnych.

Najbardziej pożądaną formą dolomitu dla naszych celów są dolomity metasomatyczne.

Dolomity metasomatyczne powstały w procesie metasomatycznych przemian osadów wapiennych (kalcytowych). W procesie tym zawarty w nich węglan wapnia został częściowo wyparty przez węglan magnezu. Źródłem magnezu w tych przemianach była woda morska .

Zawarte dodatkowo w dolomitach formy węglanów, reagując z naszą wodą pomagają utrzymać tak pożądane przez nas wysokie pH .

Skały dolomitowe są wydobywane między innymi dla potrzeb rolnictwa, hutnictwa, medycyny. W ofertach handlowym możemy napotkać formy skal dolomitowych od bardzo drobnego miału (mąka) po grube żwiry.

Jeśli przekonałem Was do zastosowania jako materiał na podłoże w zbiornikach Tanganikańskich skal dolomitowych, to musicie pamiętać, aby składając zamówienie gdziekolwiek na ten materiał zakupić SKAŁY DOLOMITOWE, nie czystą formę dolomitu stosowaną jak nawóz w rolnictwie .

Ja osobiście korzystając z wyszukiwarek internetowych odnalazłem najbliższa mi kopalnie dolomitu i się tam udałem na wycieczkę .

Jacek Krawczyk