Tropheus sp. Chipimbi

Populacja 7.5 wg P. Schupke (2003)
Dr Marta Mierzeńska

[pic]
Tropheus sp. Chipimbi

 

Używana nazwa: Tropheus „Chipimbi”.

Rozmieszczenie: odmiana ta występuje wokół przylądka Chipimbi (Cape Chipimbi) na granicy Congo i Zambii

Odkrycie: Odmiana ta została odkryta przez Polla w czasie jego hydrobiologicznej wyprawy nad jezioro Tanganika w latach 1946-1947.

Opis odmiany: Podstawowa barwą tej odmiany jest kolor szaro-brązowo-grafitowy ze srebrnym poblaskiem. Ten srebrny poblask u dorosłych, zwłaszcza dominujących samców daje wrażenie, że ciało jest biało-srebrzyste. Głowa ma barwę ciemno brązową z 3 słabo zaznaczonymi paskami na czole. Pysk i gardziel, a także podstawa płetwy odbytowej i grzbietowej mają wyraźne jasno niebieskie zabarwienie. Płetwa ogonowa jest ciemna z niebiesko-szarymi przebarwieniami. Płetwy piersiowe u swojej podstawy mają niebieskawe przebarwienia i czerwone smugi. W tylnej części ciała występuje wyraźna jasno-czerwona smuga biegnąca od tylnej części ciała aż do nasady ogona. Smuga ta może mieć różną szerokość: u jednych form jest wąska i silnie zaznaczona u innych szersza, ale mniej wyraźnie odgraniczona od ciała. Tęczówka oka ma zabarwienie czerwone.

Odmiana ta ma formy, które mogą być wyglądem zbliżone do T. sp. Moliro. Jednakże ryby należące do T. sp. Chipimbi charakteryzują się wyraźnym białawo-srebrnym poblaskiem, cecha ta nigdy nie występuje u T. sp. Moliro.

Literatura

  1. Schupke P.2003, AFRICAN CICHLIDS II, Tanganyika I, Tropheus, Wyd. A.C.S. Aqualog,
  2. Herrmann H.-J. 1996. Tanganyikan Cichlids. Wyd. Dähne Verlag GmbH. Aqualex.