Nazewnictwo akwarystyczne

Przedstawiamy wyjaśnienia podstawowej terminologii, z którą możne się spotkać każdy akwarysta.

Budowa ryb

Budowa ryb Głowa Głowa wyposażona jest w oczy (są wyjątki) nie posiadające powiek. Ryby rozpoznają kolory i potrafią odróżniać widmo świata, a co za tym idzie są w stanie na podstawie tego czynnika rozpoznawać pory roku . Poznanie zasad funkcjonowania tego zjawiska daje akwaryście możliwość  wpływania na cykliczność tarła lub wyeliminowanie czynników stresogennych. Pysk ryby …

Pokaż strony »

Pojęcia genetyczne

Pojęcia genetyczne   allel – Jeden ze zbioru alternatywnych form genu. W komórce diploidalnej każdy gen ma dwa allele, każdy z nich ulokowany w tej samej pozycji (locus) w chromosomie homologicznym. chromatyda – Jedna z dwóch identycznych kopii chromosomu wytworzonych przez replikację DNA, ale nadal złączona w centromerze z drugą kopią (chromatydą siostrzaną). chromatyna – …

Pokaż strony »

A-E

Nazewnictwo akwarystyczne A-E   Allopatryczność – występowanie gatunków spokrewnionych na terenie różnych, nie sąsiadujących ze sobą rejonów geograficznych, lub żerujących na odrębnych żywicielach. Amoniak NH3 – pierwszy produkt przemiany materii, powstaje z rozkładających się szczątków roślin i zwierząt oraz wydalin z organizmów zwierzęcych (mocznik, kwas moczowy). Jest to gaz o duszącej, nieprzyjemnej woni, rozkładający się …

Pokaż strony »

F-K

Nazewnictwo akwarystyczne F-K   Glonożercy – ryby morfologicznie i behawioralnie przystosowane do odżywiania się głównie glonami. W jeziorze Tanganika należą do nich :Cyatopharynx, Eretmodus, Ophtalmotilapia, Oreochromis, Petrochromis, Pseudosimochromis, Tropheus, oraz Telmatochromis. Morfologiczne przystosowanie trofeusów dotyczy głównie budowy aparatu gębowego: wiele nieruchomych, dwuwierzchołkowych zębów w przedniej części zewnętrznego rzędu i kilka stożkowatych zębów w bocznej części …

Pokaż strony »

L-Q

Nazewnictwo akwarystyczne L-Q   Limnolog – badacz wód słodkich Łańcuch troficzny (pokarmowy) – sekwencja organizmów, z których każdy poprzedni jest pokarmem dla następnego; łańcuch troficzny składa się z trzech zasadniczych ogniw – poziomów troficznych: producenci – organizmy odżywiające się samożywnie (autotrofy) – wytwarzają one złożone związki organiczne z prostych związków nieorganicznych na drodze fotosyntezy (rośliny) …

Pokaż strony »

R-Z

Nazewnictwo akwarystyczne R-Z   Równowaga biologiczna w akwarium – utrzymywanie się na jednakowo niskim (stabilnym) poziomie stężenia związków powstających z rozpadu substancji organicznych. Polega ona na tym, że napływ substancji pochodzących ze szczątków obumarłych roślin i zwierząt jest równoważony przez proces samooczyszczania się akwarium. Schrimp mix – mieszanka krewetkowa – doskonały pokarm dla pielęgnic do …

Pokaż strony »