Tropheus sp. Moliro

Populacja 7. 4 wg P. Schupke (2003)
Dr Marta Mierzeńska

 

Używana nazwa: Tropheus „Moliro”, „ Red-Tail Moorii”

Rozmieszczenie: odmiana ta występuje w okolicach Moliro najbardziej na południe wysuniętej części Kongo

Odkrycie: Odmian ta została odkryta przez Polla w czasie jego ekspedycji nad jezioro Tanganika w latach 1946-47.

Opis odmiany: Podstawową barwą jest kolor czerwono-brązowy. Barwa ta zmienia się w zależności od nastroju; ryby dominujące maja barwę ciemniejszą, osobniki mniejsze i podległe jaśniejszą, aż do krwisto-czerwonej. U osobników młodszych jak i u podległych mogą występować pionowe paski na całym tułowiu. Pysk, gardziel i nasada płetw piersiowych ma zabarwienie niebieskawo-szare. Zabarwienie części tułowia grzbietowej może nabierać zielonkawego koloru. Na pysku w części czołowej występują 3 pręgi. Płetwa grzbietowa jest intensywnie krwisto-czerwona, często aż fluoryzująca z granatowym obrzeżeniem. Płetwy brzuszne maja podobne czerwone zabarwienie. Płetwa ogonowa i piersiowe są ciemne.

Odmiana ta ma formy, które mogą być wyglądem zbliżone do T. sp. Chipimbi. Jednakże ryby należące do T. sp. Chipimbi charakteryzują się wyraźnym białawo-srebrnym poblaskiem, cecha ta nigdy nie występuje u T. sp. Moliro.

Literatura:

  1. Schupke P.2003, AFRICAN CICHLIDS II, Tanganyika I, Tropheus, Wyd. A.C.S. Aqualog,
  2. Herrmann H.-J. 1996. Tanganyikan Cichlids. Wyd. Dähne Verlag GmbH. Aqualex.