Zasady zakupu ryb

1. Sprzedaż dokonywana jest stacjonarnie.

a. W wypadku prośby wyrażonej na piśmie (poczta mailowa) z czytelnym podpisem (imię, nazwisko, adres wysyłki, nr telefonu Kupującego) istnieje ewentualna możliwość wysłania zamówionych ryb przesyłką konduktorską. Wtedy koszt przesyłki przechodzi na Kupującego.

b. Wysyłka ryb wymaga szczegółowych omówień między Kupującym i Sprzedającym. 

Wysyłanie ryb realizujemy przy kwocie zakupu minimum 600 PLN + koszt wysyłki małej paczki – 50 pln lub większej 100 pln

c. W wypadku sprzedaży wysyłkowej przyjmuje się zasadę 100% przedpłaty (włącznie z opłatami konduktorskimi) na firmowe konto firmy Tropheus. Od dnia wpłynięcia pieniędzy na konto firmowe liczy się czas realizacji zamówienia.

d. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni, jeżeli zamówiona odmiana/gatunek jest w naszych zbiornikach. Chyba, że obie Strony uzgodnią inaczej.

2. Jeżeli nie ma danej odmiany/gatunku, Kupujący do 12 godzin zostaje poinformowany o tym pocztą mailową lub telefonicznie.

3. Można zarezerwować ryby, które są dostępne w aktualnej ofercie, znajdującej się na stronie www.tropheus.com.pl wysyłając maila z dokładną nazwą gatunk(ów)u i ilością rezerwowanych ryb.

a. Rezerwacja jakichkolwiek odmian wymaga również potwierdzenia w formie zadatku na konto firmy Tropheus w wysokości 49% wartości rezerwacji.

b. Rezerwacja powinna być zrealizowana w ciągu maksymalnie 10 dni od dnia rezerwacji. Istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji po wspólnych ustaleniach między Kupującym i Sprzedającym. Tylko nieszczęśliwe wypadki losowe mogą anulować rezerwację i spowodować zwrot wpłaconej kwoty.

c. W wypadku nie wpłacenia pozostałej kwoty za zarezerwowane ryby i ich nie odebrania w przeciągu 10 dni, to 15% wartości całego zamówienia przepada na rzecz firmy Tropheus. Pozostała kwota zostanie zwrócona Kupującemu. O tym fakcie Kupujący zostanie poinformowana pocztą mailową lub listem poleconym.

4. Można też ZAMÓWIĆ wybrany przez siebie gatunek/odmianę niedostępny w danej chwili – realizacja takiego zamówienia będzie miała miejsce po kolejnej dostawie. Takie zamówienie wymaga ustalenia m. in. Terminu dostawy, gatunków i ilości ryb, oraz zadatku w wys. 49% wartości takiego zamówienia na konto firmy Tropheus.

a. W wypadku rezygnacji z zamówionych ryb (pkt.4) przed ich przywozem przez firmę Tropheus, kwota opłaty pobierana przez Tropheusa zależna jest od terminu rezygnacji przez Kupującego. Jeżeli rezygnacja ma miejsce co najmniej 30 dni przed przywozem ryb do Polski, to Tropheus pobiera 10% całości złożonego przez Kupującego zamówienia.

b. Jeżeli rezygnacja z zamówienia następuje pomiędzy 29 a 21 dniem przed przywozem ryb do Polski, kwota opłaty pobierana przez Tropheusa wynosi 15% całości złożonego przez Kupującego zamówienia.

c. Jeżeli rezygnacja z zamówienia następuje pomiędzy 20 a 15 dniem przed przywozem ryb do Polski, Tropheus pobiera opłatę w wysokości 20% całego zamówienia.

d. Jeżeli rezygnacja z zamówienia następuje w czasie krótszym niż w punktach 4c Kupujący ponosi opłaty w wysokości 30% całego złożonego zamówienia.

Opłaty te spowodowane są realizowaniem przez Eksportera złożonych przez Tropheusa zamówień, ponieważ ryby łowione są NA KONKRETNIE ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE.

5. Oferowane ryby posiadają odpowiednie świadectwa:

a. Świadectwo pochodzenia (Tanzania) (do wglądu)

b. Świadectwo zdrowia (Tanzania) (do wglądu)

c. Dopuszczenie do obrotu na terenie Unii Eurpejskie przez odpowiedniego lekarza wet. (do wglądu)

d. CERTYFIKAT (wystawiany przez Tropheus – otrzymuje Kupujący)

6. Ryby w firmie Tropheus Tanganika odławiają właściciele firmy  .

7. Standardowo układ płci wynosi 1:2, tzn. jeden samiec na dwie samice.

8. W poszczególnych odmianach lub gatunkach układ ten może być inny.

9. Tropheus zapewnia odpowiednie do czasu trwania transportu pakowanie ryb.

a. Pudło tekturowe wyłożone styropianem lub styrobox.

b. Podwójne worki foliowe z tlenem z butli.

10. Minimalny zakup ilościowy to 4-6 sztuk z danej odmiany/gatunku (mowa jest o rybach żyjących w grupach), a 12 sztuk przy rodzaju Tropheus.

Wystawiamy faktury VAT.

11. Wszelkie dane wpisane przez klienta nie są przez nas udostępniane innym firmom lub osobom trzecim bez wiedzy i zgody klienta. Dane są przechowywane zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych, DU nr 133 poz.883.

12. „Tropheus” może odmówić realizacji zamówienia w formie wysyłki, jeśli między innymi dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy lub nie wpłacił on odpowiedniej kwoty na konto firmy Tropheus.

13. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta nie mogą być podstawą do reklamacji (dotyczy ubarwienia ryb).

14. Ryby sprzedawane w formie promocji cenowej, łączonej lub jakiejkolwiek innej, NIE PODLEGAJĄ żadnym reklamacjom.

15. Prowadzone przez „Tropheus” promocje nie oznaczają sprzedaży ryb chorych, okaleczonych lub w jakikolwiek inny sposób odbiegających od standardów przyjętych w naszej firmie.

16. Zgodnie z pkt. 1 „Zasad sprzedaży” preferowaną formą sprzedaży jest sprzedaż stacjonarna. Wyrażenie chęci wysyłkowego zakupu ryb poprzez wpłatę zaliczki lub pełnej kwoty na konto firmy Tropheus bez chęci oglądnięcia ryb jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ich wyglądu i jakości w chwili ich odbioru.

Firma Tropheus nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe ze stanu wiedzy akwarystycznej Kupującego. Firma Tropheus nie ponosi odpowiedzialności za łączenie ryb z różnych źródeł bez odpowiedniej kwarantanny w oddzielnym zbiorniku!

Konto naszej firmy:

„Tropheus” Robert Mierzeński

30-648 Kraków

ul. Szkolna 11

ING Bank Śląski

Nr konta : 69 1050 1445 1000 0022 8108 9991