Okaleczenia, deformacje płetw

Jacek Krawczyk

 

Jak bardzo ważną rolę u ryb odgrywają zdrowe płetwy chyba nie muszę nikomu pisać. Nadmienię tylko, że w zależności od gatunku mogą służyć :

-zachowania stabilności w wodzie
-możliwości szybkiego poruszania się w środowisku wodnym
-rozpoznanie wewnątrz gatunkowe płci
-do rozrodu
-do obrony
-do maskowania
-do czepiania się podłoża
-do zdobywania pokarmu
-a nawet w wyspecjalizowanych formach do przenoszenia bodźców smakowo węchowych

Płetwy (pinna) w drodze ewolucji zostały utworzone z błoniastego fałdu skóry. Są one rozpięte jakby na rusztowaniu, które tworzą kostne lub chrząstkowe promienie.

Przeglądając galerie Waszych zdjęć udostępnioną przez firmę „Tropheus” z Krakowa, za co serdeczne podziękowania z mej strony dla twórców, zauważyłem, że wielu z Was ma duże problemy z wyglądem, stanem płetw u Waszych ryb.

Przyczyną najczęstszą w warunkach naturalnych jak i akwariowych uszkodzeń płetw są między innymi potyczki terytorialne, chęć osiągnięcia dominacji płciowej, agresywność

w stosunku do odmiennych gatunków, uszkodzenia mechaniczne. Często zauważamy, że u niektórych gatunków proces odbudowy utraconych lub uszkodzonych płetw w warunkach akwariowych trwa szybko, a u innych bardzo wolno lub nie następuje wcale.Nierzadkim zjawiskiem są przypadki, gdzie u trzymanych przez nas ryb z wiekiem płetwy jakby zanikały. Mimo, że nie zachodzą czynniki opisane powyżej.

Niektóre, na przykład neolamprologusy o bardzo wydłużonych płetwach, zakończonych w długie szpice z wiekiem jakby utraciły w naszych zbiornikach te ostre i wydłużone zakończenia płetw.

Za odbudowę uszkodzonych jak i zdeformowanych /pomijam zjawisko złej ingerencji genetycznej/ odpowiedzialne są mikroelementy, które organizm ryby pobiera ze składników pokarmowych, bądź bezpośrednio z wody.

O dokładnych procesach zachodzących przy sposobie wyodrębniania ich przez organizm ryby wiemy nie wiele. Niektóre publikacje na ten temat mówią o pozyskiwaniu tych substancji albo z pokarmu lub drogą picia, osmozy bezpośrednio z wody. Odgrywają tu znaczenie składniki pokarmowe oraz typy wód w jakich występuje dany gatunek. W wodach bogatych pod względem mikroelementów na pewno większe pozyskanie tych składnikównastępuje z wody, a w wodach ubogich w mikroelementy większe pozyskanie następuje z składników pokarmowych.

Z znanych nam badań wiemy że w procesie budowy i odbudowy płetw biorą udział takie mikroelementy jak :

-stront
-jod
-magnez
-wapń
-krzem
-fosfor
– mangan
-miedz
-siarka

oraz wiele innych śladowych mikroelementów.

W ofertach firm zajmujących się sprzedażą leków bądź preparatów do uzdatniania wody akwarystycznej słodkowodnej brak wyspecjalizowanych ofert odnoszących się do zapobiegania lub leczenia omawianych zjawisk.

Z pomocą przychodzi nam akwarystyka morska, znajdujemy tam oferty podstawowych mikroelementów, które są przyswajalne przez ryby słodkowodne.Nie będę tu ich ani wypisywał, ani też nie dokonam odesłania do danego producenta.Faktem jest, że wśród wielu akwarystów, u których problem z samouleczaniem, bądź zanikaniem płetw wystąpił, zastosowanie tych dodatków przyniosło widoczne pozytywne efekty.

Problem ten nie występuje u akwarystów stosujących dodatek soli morskich do wody, celem jej uzdatnienia /zawierają one te mikroelementy już w sobie/.

Temat pozostawiam otwarty. Został on zredagowany na podstawie mych doświadczeń, wiedzy oraz wieloletniego zastosowaniach tych preparatów w akwarystyce słodkowodnej.

Nie namawiam nikogo do stosowania tych dodatków profilaktycznie z względu na duże koszty. Ale dla akwarystów, u których ten problem już wystąpił /a po analizie fotek z galerii widzę że ma miejsce / informacja ta może być duża pomocą.

Jacek Krawczyk