Tropheus sp. Chilanga

Populacja 7.11 wg P. Schupke (2003)
Dr Marta Mierzeńska

 

Tropheus sp. Chilanga. Fot. A. Zabawski

Używana nazwa: Tropheus „Chilanga Red”, Green-Red Moorii, Tropheus „Nkamba”.

Rozmieszczenie: występowanie tej odmiany rozpoczyna się w okolicach Nkamba Bay Lodge i rozciąga się wzdłuż Chilanga Rocks, które leży na wschodnim końcu zatoki Nkamba Bay . W tej samej zatoce, w niewielkiej małej lokalnej zatoczce występuje również  T. sp. Ilangi

Odkrycie: Odmiana ta została odkryta przez niemieckich akwarystów w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku, a opisana przez Staeck’a w 1975 roku.

Opis odmiany: Odmiana ta jest bardzo zbliżona kolorystycznie do Tropheus sp. Chimba. Górna część ciała i głowa mają barwę brązowawą z zielonym poblaskiem, dolna część ciała, a zwłaszcza brzuch aż do ogona i dolna część pyska mają kolor żywo czerwony. Barwa ta może ciemnieć w zależności od nastroju ryby. W silnie stresowych sytuacjach ryby należące do tej odmiany podobnie jak i T. sp. Chimba stają się jasno-czerwone. Generalnie w sprzyjających warunkach T. sp. Chilanga jest rybą wyraźnie brązowo-czerwoną z widocznym podziałem barwnym ciała na część górną i dolną. Pysk, nasada płetw piersiowych i odbytowej jest fioletowa. Płetwy piersiowe i odbytowa są czerwono – brązowe, płetwa grzbietowa ma barwę intensywnie czerwoną. Natomiast płetwa ogonowa jest ciemna. Na pokrywach skrzelowych występują znaczenia – „lica” podobne jak u T. sp. Chimba. Tęczówka oka ma wnętrze złoto-żółte, górna część oka jest czerwona, dolna niebieska.

Literatura

  1. Schupke P.2003, AFRICAN CICHLIDS II, Tanganyika I, Tropheus, wyd. A.C.S. Aqualog,