Tropheus sp. Mpimbwe

Populacja 9.6 wg P. Schupke (2003)
Dr Marta Mierzeńska

Używana nazwa: Tropheus „Mpimbwe”,Tropheus „Msalaba”, Tropheus „Red Cheek”, Tropheus„Mpimbwe red cheek ”.

Rozmieszczenie: Trofeus ten jak i zbliżona odmiana T. sp. Korongwe występuje w wodach przylądka Cape Mpimbwe znanego pod lokalną nazwą Msalaba. Obszar ten charakteryzuje się występowaniem ogromnych bloków skalnych zarówno w wodzie jak i ponad nią. Tropheus sp. Mpimbwe znajdowany jest bardziej na północ niż T. sp. Korongwe (http://www.cichlidae.com/article.php?id=436 ).

Odkrycie: Nie ma niestety danych, kto i kiedy odkrył tę lokalną odmianę.

Opis odmiany: Podstawowym zabarwieniem tego dużego trofeusa dorastającego do 20 cm jest barwa brązowo-czarno-oliwkowa. Samice, osobniki młode jaki i podległe samce mają wyraźne pionowe żółto-kremowe paski na całym tułowiu. Paski też mogą występować także u dominujących samców zależnie od ich nastroju, częściej jednak dominujące samce są ciemno-brązowe i mają wyraźnie pomarańczowo zabarwione dolne części pokryw skrzelowych, a także dolną część pyska. U samic pomarańczowe lica na pokrywach skrzelowych są mniej wyraźne. Zwykle u samców wszystkie płetwy są ciemno-brązowe, u samic płetwy oprócz ogonowej mogą mieć zabarwienie szaro-oliwkowe. Obrzeżenie pyska- wargi- są czarne. Tęczówka oka jest zabarwiona na kolor niebieski, natomiast górna część obwódki oka ma wyraźne brązowe zabarwienie.

Odmiana ta jest bardzo zbliżona do T. sp. Korongwe (populacja 9.5). Samice obu odmian są bardzo trudne do rozróżnienia. Wielokrotnie obie odmiany uznawano jako jedną rasę geograficzną.

Literatura:

  1. Schupke P.2003, AFRICAN CICHLIDS II, Tanganyika I, Tropheus, Wyd. A.C.S. Aqualog,
  2. Herrmann H.-J. 1996. Tanganyikan Cichlids. Wyd. Dähne Verlag GmbH. Aqualex.

Zdjęcia:

http://www.tanganyikacichlider.dk/redcheek.htm

http://www.tanganyika-akvariet.dk/mpimbwe.htm

http://www.ultimatefish.com/photos/tropredcheekmp.jpg

http://www.russutslersfish.com/tropheus_gallery.html