Filmy z jeziora

Filmy z wyprawy Everta van Ammelrooy i Melchiora de Brun w rejon Kigoma: