Wielkość akwarium, a jakość życia ryb

Jarosław Grejczyk

 

Celem niniejszego opracowania jest pomoc osobom hodującym ryby tanganickie w zapewnieniu poszczególnym gatunkom godziwych warunków bytowania.

Dane sporządzono na podstawie informacji zebranych wśród akwarystów nieformalnie złączonych przy przedsięwzięciu o nazwie PROJEKT TANGANIKA, oraz osób im znanych. Większość informacji poparta jest doświadczeniem hodowlanym, co stwarza duże szanse powodzenia przy ich stosowaniu, nie daje jednak stuprocentowej pewności, że zalecenia sprawdzą się w każdym przypadku. Przy określaniu wielkości przestrzeni dla gatunków ryb kierowano się wynikami obserwacji prowadzonych przy zbiornikach sztucznych, których specyfika pod wieloma względami znacznie odbiega od warunków panujących w naturalnych siedliskach, jednak starano się, aby wielkość zbiornika sprzyjała rozwinięciu możliwie pełnej gamy znanych zachowań charakterystycznych dla gatunku. W wielu przypadkach obserwacjom poddano ryby dzikie lub hodowane od niewielu pokoleń, istnieje więc przypuszczenie, że prezentowane przez nie zachowania były naturalne, a nie wykształcone pod wpływem sztucznie stworzonych środowisk.

Przy zbiornikach o pojemności do 375 litrów włącznie wzięto pod uwagę typowe, powszechnie dostępne akwaria znanych producentów krajowych. Przy pojemnościach powyżej 375 litrów – takie akwaria często produkuje się jednostkowo – nie brano pod uwagę zbiorników typowych, lecz kierowano się wymaganiami ryb. Błędem będzie ignorowanie jednego z wymiarów akwarium, na podstawie powierzchownych obserwacji ryb, np. zdarza się, że ryby uchodzące za silnie związane z dnem, w określonych sytuacjach wymagają zapewnienia im przestrzeni w toni wody, brak tej z rzadka wykorzystywanej przestrzeni powoduje ewidentne obniżenie jakości życia tychże ryb i uniemożliwia akwaryście obserwację niektórych zachowań.

Co ważne – w opracowaniu, poza nielicznymi przypadkami, nie określano odmian, jednak za każdym razem chodzi o grupę ryb jednej odmiany.

W obu częściach pracy wymienione wymiary zbiorników należy odczytywać w kolejności: długość, szerokość, wysokość. Liczby w umieszczone w nawiasach oznaczają: pierwsza – ilość samców, druga – ilość samic w grupie.

 

I. Wyszczególnienie

W tej części pracy przypisanie więcej niż jednego gatunku do danego zbiornika nie oznacza, że gatunki te mogą przebywać we wskazanym zbiorniku razem, w niektórych przypadkach jest to możliwe, jednak wyszczególnienie dotyczy obsad jednogatunkowych.

Przy próbach łączenia gatunków, (o czym nie traktuje poniższe wyszczególnienie), należy zwracać uwagę na wiele czynników decydujących o powodzeniu takich prób, jak specyfika rozrodu, temperament, preferencje pokarmowe, itp. Ignorowanie odmienności potrzeb pokarmowych różnych ryb, przy argumentacji, że ich naturalne siedliska obfitują w pokarm silnie zróżnicowany, jest błędem świadczącym o braku znajomości istotnych zagadnień i powodującym zagrożenie zdrowia i życia ryb – specyfika pozyskiwania przez nie pokarmów w akwarium jest zupełnie inna niż w warunkach naturalnych.

W wyszczególnieniu starano się określić najmniejszą liczebność, w której funkcjonowanie grupy ryb danego gatunku na tyle oddaje ich charakter i pełnię naturalnych zachowań, na ile tylko pozwalają na to warunki sztuczne i do takiej liczebności dobrano optymalną wielkość zbiornika.

50x30x30 45 litrów

Altolamprologus compressiceps shell Sumbu -> para
Lamprologus meleagris -> para
Lamprologus ocellatus -> para
Lamprologus speciosus -> para
Lophiobagrus brevispinis -> para
Neolamprologus brevis -> para

 

60x40x35 84 litry

Lamprologus kungweensis -> para
Lamprologus signatus -> para
Neolamprologus boulengeri -> para
Neolamprologus meeli -> para
Neolamprologus similis -> harem *
Phyllonemus typus -> para

 

80x35x40 112 litrów

Julidochromis dickfeldi -> para
Julidochromis ornatus -> para
Julidochromis transcriptus -> para
Lamprologus caudopunctatus -> para
Neolamprologus brichardi -> para
Neolamprologus multifasciatus -> trzy pary

 

120x40x50 240 litrów

Altolamprologus fasciatus -> para
Julidochromis regani -> para
Neolamprologus sexfasciatus -> para
Neolamprologus leleupi -> para
Neolamprologus buesheri -> para
Limnochromis auritus -> para
Altolamprologus calvus -> 1-2 pary
Altolamprologus compressiceps -> 1-2 pary
Caecomastacembelus tanganyicae -> 3-5 osobników

 

120x50x50 300 litrów

Callochromis pleurospilus -> harem
Neolamprologus tretocephalus -> para
Paracyprichromis brieni -> 21 osobników (7+14)
Paracyprichromis nigripinnis -> 21 osobników (7+14)
Synodontis irsacae -> 10 osobników (4+6)
Synodontis multipunctatus -> 10 osobników (6+4)
Synodontis petricola -> 10 osobników (4+6)
Synodontis polli -> 10 osobników (4+6)

 

150x50x50 375 litrów

Cyprichromis leptosoma -> 20-30 osobników (10+20)
Eretmodus cyanostictus -> para
Simochromis babaulti -> harem
Spathodus erythrodon -> para
Tanganicodus irsacae -> 3 pary
Tropheus sp. -> 21 osobników (7+14)

 

160x60x50 480 litrów

Asprotilapia leptura -> 1-2 pary
Callochromis macrops -> harem
Simochromis diagramma -> harem
Synodontis dhonti -> 8 osobników (3+5)
Xenotilapia flavipinis -> 6 par
Xenotilapia melanogenys (syn. Enantiopus melanogenys) -> 9 osobników (3+6)
Xenotilapia ochrygenys -> 9 osobników (3+6)
Xenotilapia papilio -> 3 pary
Xenotilapia sp. Red Princess -> 4 pary

 

180x60x60 650 litrów

Benthochromis tricoti -> 9 osobników (3+6)
Ctenochromis horei -> harem
Cyathopharynx foai -> 9 osobników (3+6)
Ophtalmotilapia ventralis -> 12 osobników (4+8)
Petrochromis famula -> 18 osobników (6+12)
Petrochromis trewavasae -> 18 osobników (6+12)
Petrochromis orthognathus -> 18 osobników (6+12)

 

200x70x60 840 litrów

Cyphotilapia frontosa -> 9 osobników (3+6)
Petrochromis Sp. Moshi Yellow -> 12 osobników (4+8)

 

250x70x70 1225 litrów

Petrochromis Sp. Texas -> 12 osobników (4+8)
Petrochromis polyodon -> 12 osobników (4+8)
Synodontis granulosus -> 7 osobników (3+4)

* Grupa ryb tworzona przez jednego samca i dwie, trzy samice.

 

II. Przykładowe obsady zbiorników wielogatunkowych.

Zestawiono tu gatunki zgodne co do preferencji pokarmowych. Wymienione ryby mogą wspólnie funkcjonować bez uszczerbku dla zdrowia, oraz zahamowania naturalnych zachowań, w tym – rozrodu. Nie oznacza to, że proponowanie zestawienia sprawdzą się w dokładnie każdym przypadku, jednak prawdopodobieństwo powodzenia jest wysokie. Nie zakładano odchowania narybku.

80x35x40 112 litrów

1.
Julidochromis ornatus -> para
Lamprologus ocellatus -> 2 pary

2.
Altolamprologus compressiceps shell Sumbu -> para
Neolamprologus similis -> 12 osobników (4+8)

 

120x40x50 240 litrów

1.
Altolamprologus calvus -> para
Phyllonemus typus -> 2 pary

2.
Altolamprologus compressiceps -> 2 pary
Caecomastacembelus tanganyicae -> 5 osobników

 

120x50x50 300 litrów

1.
Lophiobagrus brevispinis -> para
Paracyprichromis nigripinnis -> 21 osobników (7+14)
Synodontis irsacae -> 10 osobników (4+6)

2.
Limnochromis auritus -> 2 pary
Paracyprichromis brieni -> 21 osobników (7+14)

 

150x50x50 375 litrów

1.
Eretmodus cyanostictus -> para
Simochromis babaulti -> harem
Tropheus Sp. -> 21 osobników (7+14)

2.
Altolamprologus calvus -> 2 pary
Lamprologus caudopunctatus -> para
Neolamprologus sexfasciatus -> para

 

160x60x50 480 litrów

1.
Simochromis diagramma -> harem
Tropheus Sp. Golden Kazumba -> 30 osobników (10+20)

2.
Asprotilapia leptura -> 2 pary
Paracyprichromis brieni -> 21 osobników (7+14)
Xenotilapia papilio -> 3 pary

 

180x60x60 650 litrów:

1.
Benthochromis tricoti -> 9 osobników (3+6)
Callochromis macrops -> harem
Xenotilapia melanogenys (syn. Enantiopus melanogenys) -> 9 osobników (3+6)

2.
Petrochromis trewavasae -> 15 osobników (5+10)
Tanganicodus irsacae -> 3 pary
Tropheus sp. -> 21 osobników (7+14)

 

200x70x60 840 litrów

1.
Ctenochromis horei -> harem
Cyprichromis leptosoma -> 30 osobników (10+20)
Synodontis dhonti -> 8 osobników (3+5)

2.
Simochromis diagramma -> harem
Tropheus Sp. Ikola -> 21 osobników (7+14)
Tropheus Sp. Moliro -> 21 osobników (7+14)

 

250x70x70 1225 litrów

1.
Benthochromis tricoti -> 12 osobników (4+8)
Cyprichromis leptosoma -> 30 osobników (10+20)
Ophtalmotilapia ventralis -> 12 osobników (4+8)
Xenotilapia ochrygenys -> 12 osobników (4+8)
Xenotilapia papilio -> 3 pary

2.
Petrochromis trewavasae -> 18 osobników (6+12)
Tanganicodus irsacae -> 4 pary
Tropheus sp. Kasakalawe -> 60 osobników (20+40 – 30+30)

 

Z pomocą Zespołu PROJEKT TANGANIKA:

Jarosław Grejczyk

Bydgoszcz, 11 stycznia 2007.