Polityka prywatności

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest przedsiębiorstwo „Tropheus” Robert Mierzeński, z siedzibą w Krakowie, ul. Szkolnej 11, wpisane do rejestru przedsiębiorców CEIDG, pod nr REGON: 356832331, NIP: 6792096466 , (dalej: Administrator lub „Tropheus” Robert Mierzeński).
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, możecie Państwo kontaktować się z Administratorem e-mailem pod adresem: biurokrakow@tropheus.com.pl
 3. Dane osobowe przetwarzamy  w celu:
 1. a) zawarcia i wykonania umowy z klientem, w zakresie usług i produktów oferowanych przez „Tropheus” Robert Mierzeński
 2. b) prowadzenia działań marketingowych
 3. c) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami
 4. d) archiwizowania dokumentów
 5. e) prowadzenia rekrutacji
 6. f) realizacji przychodzących zgłoszeń
 7. g) prowadzenia profili w ramach mediów społecznościowych – przetwarzanie danych udostępnionych przez użytkownika portalu w ramach tego portalu zw. z aktywności i obserwowaniem profilu
 8. h) dostarczania newslettera
 9. i) świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w zw. z zawartą umową oraz założenia i obsługi konta internetowego użytkownika
 10. j) wykonania badania satysfakcji klienta
 11. k) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przetwarzania w celu wystawienia rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej
 12. l) pliki cookies oraz podobna technologia
 13. m) kontakt w sprawie niedokończonych zakupów
 1. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust 1 lit. a, Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 1 lit. c) lub Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Dane osobowe są przechowywane przez „Tropheus” Robert Mierzeński, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.
 3. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy „Tropheus” Robert Mierzeński i podmioty świadczące na rzecz „Tropheus” Robert Mierzeński różnego rodzaju usługi oraz m.in.: firmy windykacyjne, firmy marketingowe, banki, platformy płatnicze, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od Klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi informatyczne, techniczne, prawne i doradcze

 1. Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:
 • dostęp do swoich danych osobowych,
 • usunięcie swoich danych osobowych,
 • sprostowanie swoich danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienie swoich danych osobowych,
 • cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

 1. Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje w tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl.