Tropheus sp. Kalambo – opis odmiany

Populacja 8.12 wg P. Schupke (2003)
Dr Marta Mierzeńska

[pic]

Używane nazwy: Tropheus „Kalambo”, Lemon Spot Tropheus.

Rozmieszczenie: występowanie tej odmiany rozpoczyna się na południu rzeki Kalambo, a kończy na północy Chituta Bay.

Odkrycie: Odmiana ta została odkryta przez Wolfganga Staecka w 1975 roku.

Opis odmiany: Podstawowym kolorem Tropheus sp. Kalambo jest barwa szaro-zielono-brązowa, ciemniejąca w zależności od nastroju ryb. Charakterystyczne są podobnie jak i dla całej linii 8 wąskie, pionowe żółtawe pasy przynajmniej na górnej połowie ciała. Na brązowawej głowie występuje zwykle kilka kropek. Pysk, gardło, a także częściowo piersi i płetwy brzuszne mają wyraźny odcień niebieskawy. Górna część głowy i grzbiet z zielonym poblaskiem. Płetwy ogonowa i piersiowe maja wyraźne szare zabarwienie. W części brzusznej tułowia występuje wydłużono-prostokątna, cytrynowo-żółta plama, kontrastująca z ciałem. Intensywność tej plamy zależy w dużej mierze od nastroju ryby. Oczy okolone wyraźną czerwoną obwódką.

Wśród osobników Tropheus sp. Kalambo zdarzą się w jeziorze jaśniejsze osobniki. Występuje u nich niezwykle rzadka mutacja dotycząca podwójnie recesywnego genu, znana jako odmiana albinizmu, a nazywana w języku angielskim „xanthism” (mutacja, w której przeważa żółta barwa skóry). W takich przypadkach komórki kontrolujące zabarwienie nie zawierają melaniny, barwnika niezbędnego do ciemnego ubarwienia. Jakkolwiek ciemne miejsca są obecne to przeważa barwa żółta, cytrynowa, biała, zielonkawa, a wyjątkowo czerwona (osobniki takie określane są jako OB i są wariantami częstszymi). Prawie pomarańczowe lub żółte osobniki ze złotawym zabarwieniem są niezmiernie rzadkie i nazywane są Golden Kalambo. Te złote mutacje zostały odnalezione pomiędzy rzeką Lunzua i Kalambo, na południu jeziora. Mutacja zwana „xanthism” ujawnia się dopiero u osobników prawie dojrzałych tj. 8-9 centymetrowych.

Literatura

  1. Schupke P.2003, AFRICAN CICHLIDS II, Tanganyika I, Tropheus, wyd. A.C.S. Aqualog,