Tropheus sp. Korongwe

Populacja 9.5 wg P. Schupke (2003)
Dr Marta Mierzeńska

 

Używana nazwa: Tropheus „Mpimbwe”, Tropheus „Yellow Cheek”, Tropheus „Mpimbwe yellow cheek”, Tropheus sp. „mpimbwe” Korongwe

Rozmieszczenie: Trofeus ten jak i zbliżona odmiana T. sp. Mpimbwe występuje w wodach przylądka Cape Mpimbwe znanego pod lokalną nazwą Msalaba. Obszar ten charakteryzuje się występowaniem ogromnych bloków skalnych zarówno w wodzie jak i ponad nią. Tropheus sp. Korongwe znajdowany jest bardziej na południe niż T. sp. Mpimbwe

Odkrycie: Nie ma niestety danych, kto i kiedy odkrył tę lokalną odmianę.

Opis odmiany: Podstawowym zabarwieniem tego dużego trofeusa dorastającego do 20 cm jest barwa brązowo-czarno-oliwkowa. Samice, osobniki młode jaki i podległe samce mają wyraźne pionowe żółto-kremowe paski na całym tułowiu. Paski też mogą występować także u dominujących samców zależnie od ich nastroju, częściej jednak dominujące samce są ciemne i mają wyraźnie żółto zabarwione dolne części pokryw skrzelowych, a także dolną część pyska. U samic żółte lica na pokrywach skrzelowych są mniej wyraźne. Zwykle u samców wszystkie płetwy są ciemno-brązowe, u samic płetwy oprócz ogonowej mogą mieć zabarwienie szaro-oliwkowe. Obrzeżenie pyska- wargi- są czarne. Tęczówka oka jest zabarwiona na kolor niebieski, natomiast górna część obwódki oka ma wyraźne brązowe zabarwienie.

Odmiana ta jest bardzo zbliżona do T. sp. Mpimbwe (populacja 9.6). Samice obu odmian są bardzo trudne do rozróżnienia. Wielokrotnie obie odmiany uznawano jako jedną rasę geograficzną.

Literatura:

  1. Schupke P.2003, AFRICAN CICHLIDS II, Tanganyika I, Tropheus, Wyd. A.C.S. Aqualog,
  2. Herrmann H.-J. 1996. Tanganyikan Cichlids. Wyd. Dähne Verlag GmbH. Aqualex.