Tanganika MAGAZYN

ISSN-1897-97-50

Editor/Redaktor naczelny

dr Marta Mierzeńska

Editorial office/Redakcja:
Correction/Korekta: Maria Sitarska
Photo frame/Oprawa fotograficzna: dr Magdalena Kwolek-Mirek, Przemysław Mirek

Editorial board/Rada Redakcyjna:

dr Heinz H. Büscher
Magnus Karlsson
Mikael Karlsson
dr Anton Lamboj
dr Wolfgang Staeck
Patrick Tawil
dr inż. Grzegorz Zygmunt

Tanganika MAGAZYN (ISSN 1897-9750) has successfully passed the ICI Journals Master List 2019, resulting in an ICV (Index Copernicus Value) rating of 46,26 points.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Czasopismo Tanganika MAGAZYN (ISSN 1897-9750) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2019, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 46,26 pkt.

How to buy Tanganika MAGAZYN !

Jak kupić Tanganika MAGAZYN!

♦Procedura recenzowania i informacje dla autorów

INDEX: main index for Tanganika MAGAZYN   

 

Tanganika MAGAZYN 34 – 2024

34ta-pl-okladka.jpg

 

 

Tanganika MAGAZYN 33-202333ta-en-okladka-FB.jpg Tanganika MAGAZYN 32-2023Okladka-FB.jpg Tanganika MAGAZYN 31-202231ta-okladka-en.jpg

 

Tanganika MAGAZYN 30 – 202230ta-pl-okladka.jpg Tanganika MAGAZYN 29-2021okladka-29ta-pl.jpg Tanganika MAGAZYN 28-202128ta-pl-okladka.jpg
Tanganika MAGAZYN 27 – 202027-okladka-pl.jpg     Tanganika MAGAZYN 26 – 2020TM_26_50x70-72dpi.jpg      Tanganika MAGAZYN 25- 201925-okladka.jpg
    Tanganika MAGAZYN 24 – 2019okladka-24-na-strone.jpg   Tanganika MAGAZYN 23- 201823-okladka.jpg Tanganika MAGAZYN 22-2018 
Tanganika MAGAZYN 21-2017

Tanganika MAGAZYN 20 -2017       Tanganika MAGAZYN 19 -2016okładka jpg 19

           

Tanganika MAGAZYN 18 – 2016  Tanganika MAGAZYN 17 – 2015 Tanganika MAGAZYN 16 – 2015
 normal_18ta_okladka_FB normal_17ta_okladka normal_16ta_okladka
Tanganika MAGAZYN 15 – 2014 Tanganika MAGAZYN 14 – 2014 Tanganika MAGAZYN 13 – 2013
normal_15ta_okladka_FB okladka_14 okladka TM13
Tanganika MAGAZYN 12 – 2012  Tanganika MAGAZYN 11 – 2012 Tanganika MAGAZYN 10 – 2011
 12 okladka na strone1 11 okladka2 10 TM
 Tanganika MAGAZYN 9 – 2011 Tanganika MAGAZYN 8 – 2010 Tanganika MAGAZYN 7 – 2010
 TM9 normal_okladka na strone TM7
Tanganika MAGAZYN 6 – 2009 Tanganika MAGAZYN 5 – 2009 Tanganika MAGAZYN 4 – 2008
06ta-okladka4 normal_okladka  normal_okladka_na_strone
Tanganika MAGAZYN 3 – 2008 Tanganika MAGAZYN 2 – 2007 Tanganika MAGAZYN 1 – 2007 
okladka normal_okladka-naprawiona  normal_okladka-TM

 

 

How to buy Tanganika MAGAZYN

How to buy magazin! Price for one copy Tanganika MAGAZYN  depens from issue: In Europe: all issues from 1-15 – 15 x 10 Euro  no 16, 17, 19, 21 – 4 x 10 Euro no 18, 22- 2 x 12 Euro no 20 – 1 x 14 Euro no 23 – 1 x 11 Euro …

Pokaż strony »

Procedura recenzowania i informacje dla autorów

Zasady recenzowania artykułów naukowych w półroczniku Tanganika MAGAZYN W czasopiśmie Tanganika MAGAZYN publikowane są oryginalne prace naukowe, artykuły popularno-naukowe oraz przeglądowe. Magazyn jest dwujęzyczny- polsko-angielski, tak więc wszystkie artykuły mają wersję polskojęzyczną i angielskojęzyczną. Tłumaczeniami zajmuje się Redakcja magazynu. Artykuły, które nie są zgodne z profilem Tanganika MAGAZYN, są odrzucane w trakcie wstępnej oceny, a …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 1 – 2007

List z Zambii, Michelle Buckland Akwarium dla pielęgnic piaskowych z jeziora Tanganika, Lechosław Łątka System filtracji dla pielęgnic piaskowych, Artur Krasuski Xenotilapia leptura (Boulenger, 1901) – wysmukła piękność, dr Marta Mierzeńska Dieta tanganickich pielęgnic, Aleksandra Kwaśniak, Grzegorz Sobolewski Rodzaj Tropheus – zachowanie i pielęgnacja w akwarium. Obserwacje własne. Część I, Lechosław Łątka Opisy wybranych odmian …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 19-2016

Tales of Tanganyika, What’s on the Menu?; Opowieści z Tanganiki, Co znajduje się w menu?– John Buckland Neolamprologus bifasciatus Büscher, 1993, Rzadki przedstawiciel skalnych, głębinowych Lamprologini z jeziora Tanganika; Neolamprologus bifasciatus Büscher, 1993, A rare representative of rock-dwelling, deep-water Lamprologines of Lake Tanganyika – dr Marta Mierzeńska A rarity from the western coast of Lake …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 20 -2017

  Spis treści/Contents TM 20:  Tales of Tanganyika; Opowieści z Tanganiki – John Buckland  Finally visiting the area around Sibwesa in 2016…; W 2016 roku odwiedziłem w końcu okolice Sibwesa… – Evert van Ammelrooy  Catching Tropheus duboisi at Kigoma. Excerpts from my diary of July 1974; Odławianie Tropheus duboisi w Kigoma. Fragmenty z mojego pamiętnika …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 21

  Spis treści/Contents Tanganika MAGAZYN 21   Tales of Tanganyika, All in a Days operation at Lake Tanganyika…;Opowieści z Tanganiki, A wszystko to zdarzyło się w ciągu jednego dnia pracy na jeziorze Tanganika… – John Buckland In retrospect: The aquaristic history of Lake Tanganyika; Retrospekcja: akwarystyczna historia jeziora Tanganika – Wolfgang Staeck Back at the …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 22 -2018

Spis treści/Contents Tanganika MAGAZYN 22 Monografia/Monograph  Julidochromis sp. “Transcriptus Tanzania”, a cryptic species from the southern Tanzanian coast of Lake Tanganyika, and an overview of the genus Julidochromis; Julidochromis sp. „Transcriptus Tanzania”, tajemniczy gatunek z południowego, tanzańskiego wybrzeża jeziora Tanganika wraz z przeglądem rodzaju Julidochromis – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 23- 2018

Spis treści TM 23/Contents TM 23   Letter from Tanzania, The quest for Tropheus duboisi “Maswa”; List z Tanzanii,          Poszukiwanie Tropheus duboisi „Maswa” – Kirit Vaitha   Back at the Zambia shore of Lake Tanganyika; Powrót na zambijski brzeg jeziora          Tanganika – Evert van Ammelrooy   Sumbu …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 24 – 2019

Tanganika MAGAZYN 24- 2019   Contents Tanganika MAGAZYN 24/ Spis treści Tanganika MAGAZYN 24    – Letter from Tanzania, The start of fish collection and export; List z Tanzanii,          Początki odławiania i eksportu ryb – Kirit Vaitha   – Breaking News; Z ostatniej chwili – Kirit Vaitha, Jiten Vaitha     – Mulyma (in …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 25

  Contents TM 25/ Spis treści TM 25   Letter from Tanzania, new expeditions looking for interesting fish; List z Tanzanii, nowe wyprawy w poszukiwaniu interesujących ryb – Kirit Vaitha, Jiten Vaitha – 5   A cichlid habitat in Lake Tanganyika. The wreck of the Cecil Rhodes; Wrak Cecil Rhodes siedliskiem pielęgnic w jeziorze Tanganika …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 26 – 2020

Monography – English version, 124 pages, 380 photos Benthochromis tricoti and its congeners, including a description of selected research projects and a brief history of African Diving, incorporating field observations and collection efforts – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson Monografia – język polski, 128 stron, 380 fotografii Benthochromis tricoti i jego krewni, wraz z opisem wybranych …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 27 – 2020

Tanganika MAGAZYN 27 – 2020 English version Contents TM 27   – Underwater rocks in a sandy desert: An extraordinary habitat in Lake Tanganyika – Heinz H. Büscher – Neolamprologus caudopunctatus and N. sp. “Caudopunctatus Kipili” – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson – Neolamprologus cancellatus, a chimera from Lake Tanganyika – Heinz H. Büscher – Shy cave dwellers – …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 28 – 2021

     Tanganika MAGAZYN 28 – 2021 English version Contents TM 28   Xenotilapia papilio the story of its discovery – Heinz H. Büscher Neolamprologus variostigma the phantom from the crevices – Heinz H. Büscher The Ophthalmotilapia trilogy – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson The Lake Tanganyika featherfins Ophthalmotilapia boops  – Wolfgang Staeck Cuckoos with fins …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 30 – kwiecień 2022

  Contents The highly risky, dangerous and hard work of cichlids collection – Jiten Vaitha The chronicle of Aulonocranus dewindti – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson Triglachromis otostigma – The supposed mud eater from Lake Tanganyika – Heinz H. Büscher Rarely kept geographic forms of the genus Tropheus – Peter Schupke Neolamprologus similis Büscher, 1992 – …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 31- październik 2022

  Tanganika MAGAZYN 31– 2022   Monography – English version “Petrochromis – Highly specialized algal grazers from Lake Tanganyika” – Peter Schupke Monografia – język polski „Petrochromis – Wysoko wyspecjalizowani peryfitonożercy z jeziora Tanganika” – Peter Schupke Poster 68 x 98 cm

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 32 – 2023

Tanganika MAGAZYN 32 – kwiecień 2023 Contents TM 32   Trematocara – Max Bjørneskov – 5 Neolamprologus buescheri: the ‘Fork Tail Julidochromis’, including an update on its geographical                 distribution in southern Tanzania – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson – 6 Neolamprologus ventralis Büscher, 1995 – Habitats in nature and …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 33 – październik 2023

Tanganika MAGAZYN 33 – październik 2023     Contents ENGLISH version In search of clues on Lake Tanganyika: Location Albertville – Heinz H. Büscher Trematocara zebra – observations at the type locality in the Democratic Republic of Congo – Heinz H. Büscher Trematocara marginatum & stigmaticum – Max Bjørneskov An interesting member of the tribe …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 34 – April 2024

Tanganika MAGAZYN 34 Contents TM 34 Unique in Lake Tanganyika – The diversity of breeding sites of Neolamprologus tetracanthus – Heinz H.  Büscher Cameron Bay in Zambia – Its various biotopes and inhabitants – Peter Schupke Neolamprologus savoryi – a princess prototype found throughout Lake Tanganyika – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson Neolamprologus christyi – its …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 2 – 2007

List z Zambii – spojrzenie na Nsumbu, Michelle Buckland The „Red Princess”: a geographical variant of Xenotilapia nigrolabiata or an undescribed species?, „Red Princess”: Wariant geograficzny Xenotilapia nigrolabiata czy nieopisany gatunek?, Thomas Andersen Xenotilapia nigrolabiata „Red Princess” – hodowla i obserwacje własne, Xenotilapia nigrolabiata „Red Princess” – breeding and own observations, Artur Krasuski Grammatotria lemairii …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 3 – 2008

List z Zambii, Michelle Buckland Prosto z jeziora, Juan Molina Trip to the Kigoma in Tanzania in January 2008, Wyprawa do Kigoma w Tanzanii w styczniu 2008 roku, Evert van Ammelrooy Prosto z jeziora, Arthur Tagø, Xenotilapia ochrogenys and its Allies, Xenotilapia ochrogenysi jej krewni, Thomas Andersen Xenotilapia sp. „sunflower” z jeziora Tanganika, Eric Genewelle …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 4 – 2008

List z Zambii – Ndole Bay Lodge, John Buckland, Craig Zytkov Chituta Bay, Evert van Ammelrooy Prosto z jeziora, Arthur Tagø Odkrycie Xenotilapia longispinis, Thomas Andersen Xenotilapia papilio Büscher, 1990 – tanganicki motyl, dr Marta Mierzeńska Pół wieku doświadczeń z trofeusami. Podsumowanie (część pierwsza), Wolfgang Staeck „Gnathochromis” pfefferi (Boulenger, 1898), Magdalena Kwolek-Mirek, Przemysław Mirek Odławianie …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 5 – 2009

List z Zambii, Michelle Buckland Kigoma at night – a different underworld,Kigoma w nocy – inny podwodnyświat, Evert van Ammelrooy Rola tluszczy w żywieniu i ich zastosowanie w karmach dla ryb akwariowych, Wojciech Górecki, Grzegorz Zygmunt Pół wieku doświadczen z trofeusami. Podsumowanie (część druga), Wolfgang Staeck Limnochromini – endemic tribe of demersal, deepwater fishes from …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 6 – 2009

List z Zambii. Zagrożenie jeziora Tanganika gatunkami inwazyjnymi, Evert van Ammelrooy Plants found in Lake Tanganyika, Rośliny znalezione w jeziorze Tanganika, Evert van Ammelrooy Rodzaj Xenotilapia Boulenger, 1899 – subtelne królowe stref dennych, dr Marta Mierzeńska Prosto z jeziora, Evert van Ammelrooy O róznicach pomiedzy Xenotilapia sima i X. bolengeri, Thomas Andersen Ectodus descampsii Boulenger, …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 7 – 2010

List z Zambii: Droga nad jezioro, Michelle Buckland Eels from Lake Tanganyika, Węgorzyki z jeziora Tanganika, Evert van Ammelrooy Ectodini. Wyspecjalizowani mieszkańcy stref dennych jezioro Tanganika, dr Marta Mierzeńska Xenotilapia tenuidentata Poll, 1951, Magdalena Kwolek-Mirek, Przemysław Mirek Breeding Limnochromis staneri, Hodowla i rozmnażanie Limnochromis staneri, Michael Andersen Lovefaces and deadly kisses: Petrochromis, Kochane pyski i …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 8 – 2010

List z Zambii. Wplyw wzrostu temperatury na występowanie ryb w jeziorze Tanganika, Michelle Buckland Afryka 2010 – dziennik z wyprawy Część I, Zbigniew Skrzela Funda – an interesting locality in Zambia, Funda – interesująca lokalizacja w Zambii, Evert van Ammelrooy Trematocara variabile Poll, 1952, Edin Mehmedbegovic Macrobrachium moorei (Calman, 1899), Melchior de Brun Rodzaj Julidochromis …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 9 – 2011

88 List z Zambii: W drodze nad jezioro, Michelle Buckland Afryka 2010 – dziennik z wyprawy Część II, Zbigniew Skrzela Trip – February 2011, Wyprawa –Luty 2011, Evert van Ammelrooy Xenotilapia rotundiventralis Takahashi, Yanagisawa i Nakya, 1997, Edin Mehmedbegovic Neothauma tanganyicense Smith, 1880. Endemiczny, żyworodny ślimak z jeziora Tanganika, dr Marta Mierzeńska Rodzaj Julidochromis Boulenger, …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 10 – 2011

List z Zambii: Rybolówstwo i wędkarstwo, Michelle Buckland Tanganickie kraby z rodzaju Platythelphusa A. Milne-Edwards, 1887, dr Marta Mierzeńska Obserwacje krabów Platythelphusa armata w moim akwarium, Michał Stadnik Zachowania socjalne tanganickich pielegnic – współpraca przy rozmnażaniu, dr Marta Mierzeńska Obserwacje Limnochromis staneri Poll, 1949, Thomas Andersen Galeria zdjęć Magdaleny i Przemysława Mirków Rodzaj Simochromis i …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 11 – 2012

List z Zambii. Varanus niloticus niloticus – rezydent w naszym obozie, Michelle Buckland René Krüter for Cracow lecture April 2012, Wykład René Krütera w Krakowie w kwietniu 2012, René Krüter Cyathopharynx furcifer (Boulenger, 1898). Największa pielęgnica z tak zwanych pierzastopłetwych, dr Wolfgang Staeck The smallest Telmatochromis species, Najmniejsze z telmatochromisów, Evert van Ammelrooy Telmatochromis vittatus …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 12 – 2012

List z Zambii. Nielegalne polowy ryb na rzece Kafue w Copperbelt kolo Kitwe, Zambia, Jacquiline Buckland Travel to Kigoma 2012 – Shrimps, Wyprawa do Kigoma 2012 – Krewetki, Evert van Ammelrooy Not quite like the others: Xenotilapia caudafasciata Poll, 1951, Nie całkiem jak inne: Xenotilapia caudafasciata Poll, 1951, Thomas Andersen Greenwoodochromis bellcrossi: Niezwykly głębinowy gatunek …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 13 – 2013

Republika Zambii, Michelle Buckland Mbita Island, Evert van Ammelrooy Prosto z jeziora, Benoit Jonas Uwagi na temat tożsamości Xenotilapia nasus, Thomas Andersen Rodzaj Tropheus, Boulenger 1898, jak bariery środowiskowe i zmiany poziomu wody w jeziorze wpływały na ewolucję rodzaju, a dobór płciowy faworyzował stałość populacji, dr Marta Mierzeńska Eretmodus marksmithi, a new scientific name for …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 14 – 2014

List z Zambii. Odłowienie Xenotilapia sp. „papilio sunflower” Chaitika, Michelle Buckland Odkrycie Xenotilapia sp. „papilio sunflower” na obszarze przyladka Chaitika w Zambii, Thomas Andersen Trip to Karilani Island, Wyprawa na wyspę Karilani (Tanzania), Evert van Ammelrooy Intermediate and sandy biotopes covered by shells on the Tanzanian coast, Biotopy pośrednie i piaszczyste pokryte muszlami, występujące wzdłuż …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 15 – 2014

List z Zambii. Limnothrissa miodon (Boulenger, 1907) – Kapenta, Michelle Buckland Mahale National Park, Park Narodowy Mahale, Evert van Ammelrooy Xenotilapia ornatipinnis Boulenger 1901: a Pearl from the Deep, Xenotilapia ornatipinnis Boulenger, 1901: perła z głębin, Thomas Andersen How many species in Ophthalmotilapia?, Ile jest gatunków w rodzaju Ophthalmotilapia? – Patrick Tawil Tropheus moorii – …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 16 – 2015

Endangered species in Lake Tanganyika, Gatunki zagrożone w jeziorze Tanganika, Evert van Ammelrooy Kipili area, Rejon Kipili, Evert van Ammelrooy Destination Lake Tanganyika. Diving at Kipili, Cel: jezioro Tanganika. Nurkowanie w okolicach Kipili, dr Anton Lamboj Więcej niż jeden gatunek ukryty pod nazwą Xenotilapia bathyphilus Poll, 1956?, Thomas Andersen Rodzaj Bathybates Boulenger, 1898 – głębinowe …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 17 – 2015

Letter from Zambia: Barn Owl – Tyto alba, List z Zambii: Płomykówka zwyczajna – Tyto alba – Michelle Buckland Two new geographical colour variants of Ophthalmotilapia sp. “Whitecap” discovered in Lake Tanganika; Dwa nowe geograficzne warianty kolorystyczne Ophthalmotilapia sp. „Whitecap” odkryte w jeziorze Tanganika – Magnus Karlsson and Mikael Karlsson, African Diving Ltd. Neolamprologus cylindricus …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 18 – 2016

Letter from Zambia, African Cichlids Aquaculture Ltd.; List z Zambii, African Cichlids Aquaculture Ltd. – John Buckland Biotopes of Lake Tanganyika – Inspirations for the creation of natural aquaria; Biotopy jeziora Tanganika – inspiracje do tworzenia naturalnych akwariów – dr Marta Mierzeńska Classification of Tropheus from southern Tanzania; Klasyfikacja trofeusów z południowej Tanzanii – Magnus …

Pokaż strony »

Tanganika MAGAZYN 29 – 2021

English issue: Kagunga and Kazinga fish expedition 2019 and about Graf von Goetzen – the German powerful gun boat (LIEMBA Ship) – Kirit Vaitha, Jiten Vaitha, Reema Vaitha Back at the Zambian shore of Lake Tanganyika – Cape Nangu – Evert van Ammelrooy Observations on the feeding behaviour of Cyphotilapia in the wild – Heinz …

Pokaż strony »