Tanganika MAGAZYN 25

25-okladka.jpg

 

Contents TM 25/ Spis treści TM 25

 

  1. Letter from Tanzania, new expeditions looking for interesting fish; List z Tanzanii, nowe wyprawy w poszukiwaniu interesujących ryb – Kirit Vaitha, Jiten Vaitha – 5

 

  1. A cichlid habitat in Lake Tanganyika. The wreck of the Cecil Rhodes; Wrak Cecil Rhodes siedliskiem pielęgnic w jeziorze Tanganika – Heinz H. Büscher – 10

 

  1. “My home is my castle”: The shellbrooding cichli Lepidiolamprologus boulengeri (Steindachner, 1909); „Wolność Tomku w swoim domku”: Lepidiolamprologus boulengeri (Steindachner, 1909), pielęgnica rozmnażająca się  w muszlach – Wolfgang Staeck – 24

 

  1. Chalinochromis “Bifrenatus” three distinct varieties and potential species, including their geographical distribution in southern Tanzania; Chalinochromis sp. „Bifrenatus” trzy różne odmiany i potencjalne gatunki wraz z ich rozmieszczeniem geograficznym w południowej Tanzanii – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson

 

  1. Neolamprologus multifasciatus and its twin species, similis, from the southern and central coasts of Lake Tanganyika; Neolamprologus multifasciatus i bliźniaczy gatunek N. similis z południowego i środkowego wybrzeża jeziora Tanganika – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson

     

     6. Bathybates fasciatus – predatory fish from Lake Tanganyika; Bathybates fasciatus – drapieżna ryba z              jeziora Tanganika – Holger Zinke

 

  1. Book review: Ad Konings, Tanganyika Cichlids in their Natural Habitat, 4th Edition, Cichlid Press, 432 pages, ISBN 978-932892-26-0; Ad Konings, „Tanganickie pielęgnice w ich środowisku naturalnym”, wydanie czwarte, Cichlid Press, 432 strony, ISBN 978-932892-26-0 (recenzja książki) – Mark Smith

 

  1. Mosquito larvae – a high-grade living food; Larwy komarów – wysokiej jakości żywy pokarm – Roland Schreiber