Tanganika MAGAZYN 17 – 2015

normal_17ta_okladka

 • Letter from Zambia: Barn Owl – Tyto alba, List z Zambii: Płomykówka zwyczajna – Tyto alba – Michelle Buckland
 • Two new geographical colour variants of Ophthalmotilapia sp. “Whitecap” discovered in Lake Tanganika; Dwa nowe geograficzne warianty kolorystyczne Ophthalmotilapia sp. „Whitecap” odkryte w jeziorze Tanganika – Magnus Karlsson and Mikael Karlsson, African Diving Ltd.
 • Neolamprologus cylindricus (Staeck i Seegers, 1986) – interesujący gatunek zamieszkujący groty płytkiej strefy skalnej jeziora Tanganika; Neolamprologus cylindricus (Staeck and Seegers, 1986) – an interesting cave dwelling species from the shallow rocky zone of Lake Tanganyika (with additional chart different geographical variants; z dodatkową galerią różnych wariantów geograficznych) – dr Marta Mierzeńska
 • A glimpse of the complexity of the genus Tropheus; Spojrzenie na złożoność rodzaju Tropheus (with additional chart about 50 colour morphs; z dodatkową galerią około 50 wariantów kolorystycznych) – Magnus Karlsson and Mikael Karlsson, African Diving Ltd
 • Tropheus sp. „Murago Tanzania” – dr Wolfgang Staeck
 • Breeding Mastacembelus elipsifer; Rozmnożenie Mastacembelus elipsifer – Carsten Torleif Stabel 
 • Misz masz, czyli moja mała wielka Tanganika – Bogdan Piotrowski
 • Prawda czy fałsz? Czyli akwarystyczne mity – Łukasz Brzeziński
 • Recenzje i streszczenia: Rozbieżna dieta roślinożernych, sympatrycznych pielęgnic należących do tych samych ekomorf z jeziora Tanganika: pyrosekwencje amplikonu z gospodarstw glonów i zawartości żołądków (streszczenie) – dr Marta Mierzeńska
 • Some like it hot – cichlid fishes from extreme environments; Niektórze wolą na ciepło – pielęgnice ze skrajnych środowisk – dr Anton Lamboj
 • Recenzje i streszczenia: Wielki Atlas Ryb Akwariowych AQUAEL – dr inż. Grzegorz Zygmunt