Tanganika MAGAZYN 11 – 2012

11 okladka2

 • List z Zambii. Varanus niloticus niloticus – rezydent w naszym obozie, Michelle Buckland
 • René Krüter for Cracow lecture April 2012, Wykład René Krütera w Krakowie w kwietniu 2012, René Krüter
 • Cyathopharynx furcifer (Boulenger, 1898). Największa pielęgnica z tak zwanych pierzastopłetwych, dr Wolfgang Staeck
 • The smallest Telmatochromis species, Najmniejsze z telmatochromisów, Evert van Ammelrooy
 • Telmatochromis vittatus Boulenger, 1898, Edin Mehmedbegovic
 • Neolamprologus pulcher. Pospolita piękność, Piotr Skrzela
 • The Tropheus classification, Klasyfikacja trofeusów, Patrick Tawil
 • Synodontis petricola. Easy to spawn, difficult to raise, Synodontis petricola. Łatwy do tarła, trudny do wychowania, Adam Molin
 • Historia pewnego zbiornika…(relacja poczta mailowa), Paweł Toporowski
 • Głowica z gąbka i kubełek? Niekoniecznie, Piotr Kucharski
 • Afryka znana i nieznana: The Congo River system – a Pandora’s box for the cichlid fan, Dorzecze rzeki Kongo – Puszka Pandory dla fanów pielęgnic, dr Anton Lamboj
 • Afryka znana i nieznana: Kolorowe klejnoty Afryki Barwniakiz rodzaju Pelvicachromis Thys van den Audanere, 1968, Łukasz Brzeziński