Tanganika MAGAZYN 30 – kwiecień 2022

30ta-pl-okladka.jpg

 

Contents

 • The highly risky, dangerous and hard work of cichlids collection – Jiten Vaitha
 • The chronicle of Aulonocranus dewindti – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
 • Triglachromis otostigma – The supposed mud eater from Lake Tanganyika – Heinz H. Büscher
 • Rarely kept geographic forms of the genus Tropheus – Peter Schupke
 • Neolamprologus similis Büscher, 1992 – A dwarf cichlid from Lake Tangayika – Wolfgang Staeck
 • Mycobacteriosis in cichlids. A short review and case report of mycobacteriosis in Opthalmotilapia                          ventralis – Melchior de Bruin, Marja Kik

 

Spis treści

 •  Wysoce ryzykowna, niebezpieczna i ciężka praca przy odławianiu pielęgnic – Jiten  Vaitha    
 •  Historia Aulonocranus dewindti – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson    
 •  Triglachromis otostigma – Domniemany zjadacz mułu z jeziora Tanganika – Heinz H. Büscher
 • Rzadko spotykane formy geograficzne w rodzajuTropheus – Peter Schupke
 • Neolamprologus similis Büscher, 1992 – karłowata pielęgnica z jeziora Tanganika – Wolfgang Staeck
 • Mykobakterioza u pielęgnic. Krótki przegląd i opis przypadku mykobakteriozy u Opthalmotilapia                              ventralis – Melchior de Bruin, Marja Kik