Tanganika MAGAZYN 20 -2017

 

Spis treści/Contents TM 20:

  •  Tales of Tanganyika; Opowieści z Tanganiki – John Buckland
  •  Finally visiting the area around Sibwesa in 2016…; W 2016 roku odwiedziłem w końcu okolice Sibwesa… – Evert van Ammelrooy 
  • Catching Tropheus duboisi at Kigoma. Excerpts from my diary of July 1974; Odławianie Tropheus duboisi w Kigoma. Fragmenty z mojego pamiętnika z lipca 1974 roku – dr Wolfgang Staeck
  • The deep-water Petrochromis; Petrochromis z głębszych wód – Patrick Tawil
  • Historia „Czerwonego Stada” z Tanganiki, czyli jak wyhodowałem rezydentów Afrykarium we Wrocławiu; A story of the “Red Herd” from Tanganyika: how I raised inhabitants of the Wrocław Africarium – Artur Krasuski 
  • Galeria Magdy i Przemka, Magda and Przemek gallery
  •  An emigrant from Lake Tanganyika – Telmatochromis sp. in the Lufubu River; Emigrant z jeziora Tanganika – Telmatochromis sp. w rzece Lufubu – dr Heinz H. Büscher
  • Tanganickie mięczaki i skorupiaki w akwariach; Tanganyikan mollusks and crustaceans in aquaria – dr Marta Mierzeńska
  • Pierwiastek który „niesie światło” – rola fosforu i jego obieg w przyrodzie; The element that “carries light” – phosphorus role and circulation in the nature – dr inż. Grzegorz Zygmunt