Tanganika MAGAZYN 27 – 2020

Tanganika MAGAZYN 27 – 2020

27-okladka-pl.jpg

English version

Contents TM 27
 
Underwater rocks in a sandy desert: An extraordinary habitat in Lake Tanganyika – Heinz H. Büscher
Neolamprologus caudopunctatus and N. sp. “Caudopunctatus Kipili” – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
Neolamprologus cancellatus, a chimera from Lake Tanganyika – Heinz H. Büscher
Shy cave dwellers – Neolamprologus obscurus and N. prochilus – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
The goby cichlids of the genus Eretmodus – Wolfgang Staeck
A glimpse of the complexity of the Goby Cichlids – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
Lake Tanganyika Cichlids…Popularity Contest, 30 April-31 May – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
Review of Tanganika MAGAZYN no. 26 – Wolfgang Staeck
Limnochromis auritus – From one of many to unique – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
Food for the youngest: Microworms – Roland Schreiber
 
Wersja polska
Spis treści TM 27
 
Podwodne skały na piaszczystej pustyni: niezwykłe siedlisko w jeziorze Tanganika – Heinz H. Büscher
Neolamprologus caudopunctatus i N. sp. „Caudopunctatus Kipili” – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
Neolamprologus cancellatus, chimera z jeziora Tanganika – Heinz H. Büscher
Nieśmiali mieszkańcy jaskiń – Neolamprologus obscurus i N. prochilus – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
Pielęgnice babki z rodzaju Eretmodus – Wolfgang Staeck
Spojrzenie na złożoność pielęgnic babek – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
Pielęgnice z jeziora Tanganika… Konkurs popularności, 30 kwiecień – 31 maj – Magnus Karlsson, Mikael
    Karlsson
Recenzja Tanganika MAGAZYN nr 26 – Wolfgang Staeck
Limnochromis auritus – od jednego z wielu po unikatowy – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
Pokarm dla najmłodszych: nicienie mikro (węgorki mikro, robaki mikro) – Roland Schreiber