Tanganika MAGAZYN 18 – 2016

normal_18ta_okladka_FB

  • Letter from Zambia, African Cichlids Aquaculture Ltd.; List z Zambii, African Cichlids Aquaculture Ltd. – John Buckland
  • Biotopes of Lake Tanganyika – Inspirations for the creation of natural aquaria; Biotopy jeziora Tanganika – inspiracje do tworzenia naturalnych akwariów – dr Marta Mierzeńska
  • Classification of Tropheus from southern Tanzania; Klasyfikacja trofeusów z południowej Tanzanii – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson, African Diving Ltd.
  • Tropheus cf. moorii ”Murago Tanzania” in focus!; Na tropie Tropheus cf. moorii „Murago Tanzania” – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson, African Diving Ltd.
  • Tropheus cf. moorii “Red Namansi” and Tropheus sp. “Mtosi”; Tropheus cf. moorii „Red Namansi” i Tropheus sp. „Mtosi” – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson, African Diving Ltd.

„Tanganika MAGAZYN issue number 18 contains three longer interconnected Tropheus articles with descriptions of three varieties from southern Tanzania. Addressed in each article is a related topic, including species definition, hybridisation and conservation breeding……….”
„Tanganika MAGAZYN numer 18 zawiera, między innymi, trzy połączone ze sobą artykuły opisujące różne odmiany trofeusów z południowej Tanzanii. Każdy artykuł powiązany jest tematycznie, prezentując definicję gatunku, hybrydyzację i hodowlę zachowawczą ……….”