Tanganika MAGAZYN 19-2016

okładka jpg 19

  • Tales of Tanganyika, What’s on the Menu?; Opowieści z Tanganiki, Co znajduje się w menu?– John Buckland
  • Neolamprologus bifasciatus Büscher, 1993, Rzadki przedstawiciel skalnych, głębinowych Lamprologini z jeziora Tanganika; Neolamprologus bifasciatus Büscher, 1993, A rare representative of rock-dwelling, deep-water Lamprologines of Lake Tanganyika – dr Marta Mierzeńska
  • A rarity from the western coast of Lake Tanganyika: Neolamprologus pectoralis Büscher, 1991; Rzadkość z zachodniego wybrzeża jeziora Tanganika: Neolamprologus pectoralis Büscher, 1991 – dr Wolfgang Staeck
  • Trematocara zebra from Lake Tanganyika – first time in an aquarium; Trematocara zebra z jeziora Tanganika – pierwszy raz w akwarium –Heinz H. Büscher
  • Rozmnożenie Haplotaxodon microlepis we Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym; Captive  spawning of Haplotaxodon microlepis in the Wrocław Zoo – Jakub Kordas
  • Doświadczenia z karpieńcem tanganickim – Lamprichthys tanganicanus (Boulenger, 1898);  Observations of the Tanganyika killifish – Lamprichthys tanganicanus (Boulenger, 1898) – Adriana Strzelczyk
  • Jak założyć tanganicki zbiornik – rzecz o standardowych akwariach, ich wystroju i obsadach ryb; How to set up a Tanganyikan tank – on the standard aquaria, their decoration and fish selection – Bogdan Piotrowski, dr Marta Mierzeńska
  • Transport ryb; Fish transport – dr inż. Grzegorz Zygmunt
  • Najnowsze rewizje systematyczne w rodzaju Pelvicachromis; Latest taxonomic revisions of Pelvicachromis – Łukasz Brzeziński