Tanganika MAGAZYN 34 – April 2024

Tanganika MAGAZYN 34

34ta-en-okladka.jpg

Contents TM 34
 • Unique in Lake Tanganyika – The diversity of breeding sites of Neolamprologus tetracanthus – Heinz H.  Büscher
 • Cameron Bay in Zambia – Its various biotopes and inhabitants – Peter Schupke
 • Neolamprologus savoryi – a princess prototype found throughout Lake Tanganyika – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
 • Neolamprologus christyi – its geographical distribution, natural diet, and potential inclusion in a future exclusive group of lamprologin species – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
 • Chalinochromis popelini – From “missing link” to “holy grail” – Patrick Tawil
 • Paracyprichromis “ammelrooyi” – Max Bjørneskov
 • Lamprologus laparogramma – A very interesting mud dwelling species – Max Bjørneskov
 • Lophiobagrus sp. “shell” – A very interesting new species in the hobby – Max Bjørneskov
 • The biparental mouthbrooding cichlid fishes of Lake Tanganyika – Wolfgang Staeck

 

Spis treści TM 34

 • Unikalność w jeziorze Tanganika – Różnorodność miejsc rozrodu Neolamprologus tetracanthus – Heinz H. Büscher
 • Zatoka Cameron w Zambii – Jej różne biotopy i mieszkańcy – Peter Schupke
 • Neolamprologus savoryi – występujący w całym jeziorze Tanganika pierwowzór księżniczki – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
 • Neolamprologus christyi – jego rozmieszczenie geograficzne, naturalna dieta i potencjalne przeniesienie do przyszłej ekskluzywnej grupy gatunków lamprologin – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson
 • Chalinochromis popelini – Od „brakującego ogniwa” do „świętego Graala”– Patrick Tawil
 •  Paracyprichromis „ammelrooyi” – Max Bjørneskov
 • Lamprologus laparogramma – Bardzo interesujący mieszkaniec siedlisk mulistych – Max Bjørneskov
 • Lophiobagrus sp. „shell” – Bardzo interesujący nowy gatunek w akwarystyce – Max Bjørneskov
 • Oburodzicielskie pielęgnice inkubujące ikrę i narybek w pyskach z jeziora Tanganika – Wolfgang Staeck