Tanganika MAGAZYN 13 – 2013

okladka TM13

 • Republika Zambii, Michelle Buckland
 • Mbita Island, Evert van Ammelrooy
 • Prosto z jeziora, Benoit Jonas
 • Uwagi na temat tożsamości Xenotilapia nasus, Thomas Andersen
 • Rodzaj Tropheus, Boulenger 1898, jak bariery środowiskowe i zmiany poziomu wody w jeziorze wpływały na ewolucję rodzaju, a dobór płciowy faworyzował stałość populacji, dr Marta Mierzeńska
 • Eretmodus marksmithi, a new scientific name for one of the northern Eretmodus, Eretmodus marksmithi, nowa naukowa nazwa dla jednego z północnych eretmodusów, Patrick Tawil
 • Boulengerochromis microlepis: O rozmnażaniu w naturze i w akwarium, Benoit Jonas
 • Neolamprologus sexfasciatus: Niebieska niewiadoma, Piotr Skrzela
 • Telmatochromis vittatus Boulenger, 1898: Muszlowiec o wyglądzie naskalnika, Joanna Adamska-Maślanka
 • Trematocara zebra – a relict species?, Trematocara zebra– gatunek reliktowy?, Thomas Andersen
 • The Sailfin Cichlid, Trematocara macrostoma, Żaglopłetwa pielęgnica, Trematocara macrostoma, Thomas Andersen
 • Tanzania, the Malagarazi River and Kipili, Tanzania, rzeka Malagarazi i rejon Kipili, dr Anton Lamboj
 • Recenzje i streszczenia: Dowody na istnienie różnych presji ekologicznych, które wpływają na rozmiar ciała samców i samic, dr Marta Mierzeńska
 • Recenzje i streszczenia: Stabilne reprogramowanie profili transkrypcyjnych mózgu przez środowisko socjalne u pielęgnic – Bartosz Mierzeński